​​​​​​CONSCAT ofereix serveis de manteniment i reformes en el sector industrial aportant:
  • Experiència
  • Flexibilitat
  • Capacitat d'adaptació
  • Comunicació
  • Qualitat i Seguretat

Tot això des de la proximitat i accessibilitat que les nostres arrels d'empresa familiar han establert com el nostre VALOR principal.


A CONSCAT oferim un servei de manteniment i reformes de alta qualitat en el sector industrial, mantenint en tot moment un alt nivell de professionalisme i eficiència en la seva feina. La nostra experiència i coneixement del territori ens defineixen.

Comptem amb un equip de professionals altament capacitats i experimentats en treballs de manteniment i reformes industrials. Amb un profund coneixement de les normatives i regulacions industrials, estem al corrent de les últimes tendències i avanços tecnològics en el sector.
La capacitat d'adaptació és una altra de les nostres característiques. Cada projecte de manteniment o reforma en el sector industrial pot ser únic amb reptes i requisits específics.

A CONSCAT ens adaptem a les necessitats individuals de cada client, oferint solucions personalitzades i flexibles que s'ajustin a les particularitats de cada situació. Això implica tenir la capacitat de realitzar una avaluació detallada de les instal·lacions industrials, identificar problemes potencials i proposar solucions efectives i eficients.

La qualitat del treball és una cosa no negociable. Mantenim alts estàndards de qualitat en totes les fases del projecte, des de la planificació, l'execució fins a l'entrega final. Això implica el compromís i cura de les nostres persones a l'hora d'executar els treballs, seguint pràctiques de construcció segures i garantint la durabilitat i fiabilitat de totes les instal·lacions i estructures reformades.

Som eficients i puntuals. Sabem que els clients esperen que els projectes de manteniment i reformes es compleixin en el termini establert per minimitzar el temps d'inactivitat i les molèsties a les seves operacions. Per això treballem amb una planificació detallada, una assignació adequada de recursos i un seguiment constant del progrés del projecte. A més, estem llestos per gestionar imprevistos i ajustar els plans segons sigui necessari per complir amb els terminis establerts.

La comunicació efectiva és essencial per a nosaltres. Ens agrada establir canals clars i oberts de comunicació amb els nostres clients per comprendre completament les seves necessitats i expectatives. A més, mantenim una comunicació transparent i constant durant totes les fases del projecte per informar sobre el progrés, reptes i qualsevol canvi en el pla. Aquesta comunicació també ens permet avaluar la satisfacció dels nostres clients i realitzar millores contínues en els serveis oferts.

La nostra presència al territori ens aporta una comprensió en el mercat local.

Com a empresa amb una presència consolidada a Terres de l'Ebre, hem establert al llarg dels anys connexions significatives amb la comunitat local, així podem respondre de forma més eficient als desitjos i necessitats dels clients del territori.

La seguretat és una altra prioritat clau. CONSCAT compleix rigorosament amb totes les normatives de seguretat en el lloc de treball, implementa mesures de seguretat efectives i proporciona formació contínua al seu personal per prevenir accidents i lesions. La seguretat no només protegeix als treballadors i els clients, sinó que també ajuda a evitar interrupcions en la producció industrial a causa d'accidents o danys a les instal·lacions.